حدیث وداستان از امام علی

سو ظن

دین اسلام دین اخلاق و پیامبراسلام راهنمای ادمی است که درمورد خوبیها و بدیها حساسیت کامل دارد . یکی از نا درستیها بدگمانی نسبت به مردم است که فطرت انسانی از ان بیزار است و به هیچ وجه ان را نمی پسندد.
از این جهت انسان پاک و خوش نیت باشند و کارهایش معقولانه و درست باشد حتی الامکان رفتار و گفتار دیگران را تخطئه نمی کند و فکر میکند که مانند رفتار و گفتار خودش صحیح میباشد .
اگر گاهی احتمال خطا در سخن کسی بدهد باز اعتنا به احتمال خود نمیکند و طوری ان سخن را توجیه و تفسیر میکند که بد وزننده نباشد. اما در صورتیکه به هیچ وجه احتمال خوبی درباره گفتاری ندهد صددرصد بداند که گوینده دروغ گفته ویا هدفی نا پاک دارد به ناچار ان سخن را زشت و نا درست میشمارد .

...........................................................................................
  حدیث : به سخنی که از دهن کسی خارج شده تا احتمال خوبی در ان می دهی گمان بد مبر.
...........................................................................................
دلا غافل ز سبحانی چه حاصل           مطیع نقش شیطانی چه حاصل
بود قدر تو افزون از ملائک               تو قدر خود نمی دانی چه حاصلتشویق

/ 4 نظر / 10 بازدید
سارا

سلام من خیلی فیض بردم 202020 بود[گل]

دنیا

سلام ناناسی منم منتظرتم

رضا

مطالبت اموزنده بود!

عاشق

سلام گوگولی به منم یاد بده از ا مطالب رو میاری![خنده]